Advocaat Uitzendbureau

Inleiding
De advocaten van FIN Advocaten & Fiscalisten zijn gespecialiseerd in het uitzendrecht. Bent u een uitzendondernemer en heeft u juridische vragen omtrent het uitzendrecht, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Onze meerwaarde
Het is van belang dat u als uitzendondernemer specialisten inschakelt voor uw juridische vraagstukken. Een reguliere advocaat arbeidsrecht heeft namelijk veelal niet de specifieke kennis die vereist is in de uitzendbranche. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat het rechtsgebied complex en groot is, maar ook omdat het op een groot aantal onderdelen aanzienlijk afwijkt van het reguliere arbeidsrecht.
Door onze jarenlange ervaring op het gebied van het uitzendrecht, kunnen wij u snel voorzien van praktisch en deugdelijk advies. Daarbij adviseren wij regelmatig op het grensgebied tussen het uitzend- en belastingrecht. Bij ons kunt u aldus terecht met zowel uw juridische als fiscale vragen.
Wat doen wij?
Wij voeren een gemende advies- en procespraktijk. Dat betekent dat u bij ons niet alleen terecht kunt voor juridisch advies, maar dat wij u ook in rechte kunnen bijstaan. Naast het verstrekken van adviezen en voeren van gerechtelijke procedures, stellen wij eveneens overeenkomsten op voor uitzendbureaus. U kunt hierbij denken aan reguliere uitzend- en/of payrollovereenkomsten, maar ook aan de algemene voorwaarden voor uw onderneming. Verder stellen wij met regelmaat samenwerkingsovereenkomsten op tussen uitzendondernemingen en opdrachtgevers, een en ander is de meest ruime zin van het woord. Tot slot kunnen ondernemingen die zich richten op werving en selectie bij ons goed terecht. Ook voor hen stellen wij specifieke overeenkomsten en algemene voorwaarden op.

Vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze advocaten of fiscalisten? Bel 023 3030730 of e-mail vanviersen@finaf.nl / www.finaf.nl

 

ABU-cao 2012 – 2017

Sinds maandag 5 november 2012 is de vijfjarige CAO voor Uitzendkrachten van de ABU van kracht. In juli 2012 bereikten de ABU en de vakbonden al overeenstemming op hoofdlijnen over de nieuwe CAO. Inmiddels is de CAO aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is de CAO algemeen verbindend verklaring (avv) verklaard.
U kunt de cao hier vinden:
http://www.abu.nl/yourpassage/CAO_Uitzendkrachten_2012-2017/index.html
 

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is een belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland. Bij de ABU zijn ongeveer 500 leden aangesloten. Daarmee vertegenwoordigt de ABU 65% van de uitzend- en payrollondernemingen in Nederland.
Voordat een onderneming die personeel ter beschikking stelt aan derden lid kan worden van de ABU, dient zij te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze kwaliteitseisen hebben vooral betrekking op arbeidsvoorwaarden, gedragsregels, afdracht van sociale premies en de veiligheid op de werkvloer.
Dankzij de ABU geldt er in Nederland een – thans – algemeen verbindend verklaarde Cao voor Uitzendkrachten, de zogenaamde ABU-cao. Het feit dat de cao algemeen verbindend is verklaard, maakt dat alle uitzendondernemingen in Nederland gebonden zijn aan het bepaalde in deze cao, met uitzondering van de ondernemingen die aangesloten zijn bij de NBBU-cao en een aantal gedispenseerde uitzendondernemingen.
 

 Bent u op zoek naar een overeenkomst en/of algemene voorwaarden voor de uitzendbranche?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van alle typen overeenkomsten en algemene voorwaarden in de uitzend- en payrollsector. Ook  ondernemingen die zich toeleggen op de werving & selectie van personeel kunnen wij goed voorzien van overeenkomsten.
Wij stellen niet alleen overeenkomsten op, maar herzien en redigeren deze ook, onder andere:
– Fase A, B en C uitzendovereenkomsten (op grond van de ABU-cao);
– Fase 1, 2, 3 en 4 uitzendovereenkomsten (op grond van de NBBU-cao);
– Payrollingovereenkomsten;
– Detacheringsovereenkomsten;
– Weekovereenkomsten;
– Nulovereenovereenkomsten / nulurencontracten;
– Overeenkomsten tussen de uitzendonderneming en opdrachtgever;
– Overeenkomsten ten behoeve van werving & selectie;
– Algemene voorwaarden.
Mocht u een overeenkomst en/of algemene voorwaarden nodig hebben ten behoeve van de uitzendbranche, neem dan contact met ons op. Dit geldt ook in het geval u uw overeenkomsten wenst te laten herzien of redigeren of in het geval u in een geschil omtrent deze overeenkomsten bent beland.

TOP