De Stichting Normering Arbeid is een stichting die tot doel heeft  fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk te voorkomen. Om dit doel te bereiken heeft zij een tweetal NEN-normen ontwikkeld waar uitzendondernemingen volgens haar aan zouden moeten voldoen. Indien zij dat daadwerkelijk doen, komen de ondernemingen in aanmerking voor het SNA-Keurmerk.
Om dit kwaliteitskenmerk te behouden, dienen te onderneming te blijven voldoen aan de eisen uit de NEN-normen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd op deze eisen.
De normen waar de uitzendondernemingen zich aan dienen te houden zijn twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen).

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is een belangenbehartiger van mkb-ondernemers in de bemiddelings- en uitzendbranche. Bij de NBBU zijn ongeveer 900 uitzendbureaus, payrollondernemingen en andere bemiddelaars in de ruimste zin van het woord aangesloten.
Net als de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft de NBBU een eigen cao afgesloten, de NBBU-cao.
Voordat een onderneming lid kan worden van de NBBU dient het aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Zo moeten de ondernemingen zich houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en dienen zij het SNA-Keurmerk te hebben.

Advocaat Uitzendbureau

Inleiding
mr. R. van Viersen en zijn team van advocaten zijn gespecialiseerd in het uitzendrecht. Bent u een uitzendondernemer en heeft u juridische vragen omtrent het uitzendrecht, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Onze meerwaarde
Het is van belang dat u als uitzendondernemer specialisten inschakelt voor uw juridische vraagstukken. Een reguliere advocaat arbeidsrecht heeft namelijk veelal niet de specifieke kennis die vereist is in de uitzendbranche. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat het rechtsgebied complex en groot is, maar ook omdat het op een groot aantal onderdelen aanzienlijk afwijkt van het reguliere arbeidsrecht.
Door onze jarenlange ervaring op het gebied van het uitzendrecht, kunnen wij u snel voorzien van praktisch en deugdelijk advies. Daarbij adviseren wij regelmatig op het grensgebied tussen het uitzend- en belastingrecht. Bij ons kunt u aldus terecht met zowel uw juridische als fiscale vragen.
Wat doen wij?
Wij voeren een gemende advies- en procespraktijk. Dat betekent dat u bij ons niet alleen terecht kunt voor juridisch advies, maar dat wij u ook in rechte kunnen bijstaan. Naast het verstrekken van adviezen en voeren van gerechtelijke procedures, stellen wij eveneens overeenkomsten op voor uitzendbureaus. U kunt hierbij denken aan reguliere uitzend- en/of payrollovereenkomsten, maar ook aan de algemene voorwaarden voor uw onderneming. Verder stellen wij met regelmaat samenwerkingsovereenkomsten op tussen uitzendondernemingen en opdrachtgevers, een en ander is de meest ruime zin van het woord. Tot slot kunnen ondernemingen die zich richten op werving en selectie bij ons goed terecht. Ook voor hen stellen wij specifieke overeenkomsten en algemene voorwaarden op.

Vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze advocaten? Bel 0634853777 of e-mail vanviersen@ckh-advocaten.nl 

 

ABU-cao 2012 – 2017

Sinds maandag 5 november 2012 is de vijfjarige CAO voor Uitzendkrachten van de ABU van kracht. In juli 2012 bereikten de ABU en de vakbonden al overeenstemming op hoofdlijnen over de nieuwe CAO. Inmiddels is de CAO aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is de CAO algemeen verbindend verklaring (avv) verklaard.
U kunt de cao hier vinden:
http://www.abu.nl/yourpassage/CAO_Uitzendkrachten_2012-2017/index.html
 

TOP