Uitzend cao’s

De meest recente versie van de uitzend cao’s vindt u op onderstaande websites. Het betreffen de ABU-cao en NBBU-cao. De ABU-cao is algemeen verbindend verklaard en is daarmee in beginsel van toepassing op iedere uitzendonderneming in Nederland. Wij schrijven nadrukkelijk ‘in beginsel’, aangezien bepaalde uitzendondernemingen gedispenseerd zijn. Ook de leden van de NBBU-cao hoeven de ABU-cao niet toe te passen. Wenst u te weten onder welke cao uw uitzendonderneming valt? Bel ons dan. Wij kunnen u direct vertellen welke cao u dient toe te passen.

023 30 30 7 30 | info@finaf.nl | www.uitzendrecht.nl/contact

Vindplaatsen cao’s:
U vindt de ABU-cao hier.
U vindt de NBBU-cao hier.

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in het uitzendrecht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Uitzendrecht.nl is een domeinnaam van FIN Advocaten & Fiscalisten. Ons kantoor heeft advocaten en juristen in dienst die alles weten over de uitzendbranche. Wij staan voornamelijk uitzendondernemingen bij, maar procederen ook voor uitzendkrachten. Dit doen wij door het hele land, bij iedere rechtbank en ieder gerechtshof.

Uw partner in de uitzendbranche
Het feit dat wij alles weten van de uitzendbranche, komt door de jarenlange ervaring die wij op dit gebied hebben. Wij adviseren en procederen wekelijks onze cliënten op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Hierdoor zijn wij een betrouwbare partner geworden voor de ondernemers in deze branche.

Wat kunt u van ons verwachten?

 1. Praktische en duidelijke adviezen;
 2. Geen langdradige adviezen met allerlei mitsen en maren;
 3. Een sparringspartner, om – desgewenst – wekelijks even mee te bellen;
 4. Strategisch advies;
 5. Een proactieve benadering; wij adviseren onze clienten omtrent alle nieuwe wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het uitzendrecht;
 6. Tactisch advies bij onderhandelingen;
 7. Bikkelharde advocaten die de rechtszaal niet schuwen indien dat nodig is.

Wat doen wij concreet?

 • Wij stellen overeenkomsten op voor de uitzendbranche;
  o Uitzendovereenkomsten;
  o Payrollovereenkomsten;
  o Inleenovereenkomsten;
  o Detacheringsovereenkomsten;
  o Overeenkomsten ten behoeve van zzp-bemiddeling;
  o Algemene Voorwaarden.
 • Wij controleren en herzien de overeenkomsten die u hanteert;
 • Wij adviseren u als ondernemer op alle mogelijke gebieden;
 • Wij beoordelen of u voldoet aan alle wet- en regelgeving;
 • Wij vormen een algemene vraagbaak;
 • Wij procederen voor u;
  • Bij geschillen tegen de SNCU;
  • Bij geschillen tegen uitzendkrachten;
  • Bij geschillen tegen inleners;
  • In aansprakelijkheidskwesties;
  • Bij arbeidsongevallen.

Wilt u kennismaken?
Neem dan contact met ons op om kennis te maken. U kunt kosteloos kennis met ons maken en beproeven of wij de partij zijn die u zoekt. U kunt ons bereiken via:

E-mail: info@finaf.nl
Telefoon: 023 30 30 7 30
Telefoon in het weekend en avonduren: 0634853777
www.finaf.nl

Naleving ABU-cao
De Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de Cao voor Uitzendkrachten (ABU-cao). De SNCU wordt dan ook vaak de cao-politie genoemd. Zij controleert of de uitzendondernemingen die onder de werkingssfeer van de ABU-cao vallen, zich volledig houden aan die cao. Nu de ABU-cao algemeen verbindend is verklaard, valt een bijzonder groot deel van de uitzendondernemingen onder deze cao.
Sancties
Als de SNCU het vermoeden heeft dat een uitzendonderneming niet aan de verplichtingen uit de ABU-cao voldoet, kan de SNCU verzoeken om aan haar gegevens te verstrekken waaruit het tegendeel blijkt. De bewijslast daarvoor ligt op de uitzendonderneming. Indien de uitzendonderneming in gebreke blijft om de gevraagde gegevens aan te leveren, bepaalt het reglement van de SNCU dat de uitzendonderneming een forfaitaire boete is verschuldigd aan de SNCU. Daarnaast kan de SNCU van de uitzendonderneming de schade van de nakoming van de tekortkoming van het niet voldoen aan de bepalingen van de CAO vorderen.
Juridisch
De SNCU ontleent haar bevoegdheden onder meer aan artikel 15, 16 en 17 van de Wet CAO (Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst), artikel 3 van de Wet AVV (Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren), de CAO voor Uitzendkrachten (ABU en NBBU) en de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU), met de daarin opgenomen statuten en reglementen.

De werkwijze en bevoegdheid van de Commissie Naleving Cao voor Uitzendkrachten (CNCU) in handhavingsonderzoeken is vastgelegd in Reglement I: (CNCU).
De werkwijze en bevoegdheid van de werkorganisatie is vastgelegd in Reglement II: Werkwijze van de werkorganisatie van de SNCU.
De werkwijze en bevoegdheid van de CBG SNA is vastgelegd in de Reglementen CBG SNA.
Dreigt u een boete te krijgen van de SNCU? Of heeft u al een boete gekregen van de SNCU?
Neem dan direct contact op met onze advocaat uitzendrecht. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van het uitzendrecht, weten wij als geen ander hoe wij de schade kunnen voorkomen of beperken. 0634853777 / vanviersen@ckh-advocaten.nl

 

Advocaat Uitzendrecht

mr. R. van Viersen en zijn team van CKH Advocaten is gespecialiseerd in het uitzendrecht / flexibele arbeidsrelaties. Wij behandelen op deze gebieden allerhande zaken. Wij staan ondernemingen bij die zich richten op uitzenden, payrolling, detachering, werving & selectie en zzp-bemiddeling. Kortom, alle vragen en kwesties die spelen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties, kunnen aan ons worden voorgelegd.
Ons kantoor heeft een grote praktijk aan procedures die spelen tegen de SNCU. Heeft de SNCU contact met u opgenomen om onderzoek bij u te verrichten of heeft u reeds een boete opgelegd gekregen? Neem dan direct contact met ons op.
Ook kunt u ons consulteren indien u behoefte heeft aan waterdichte overeenkomsten en/of algemene voorwaarden. Onze jarenlange ervaring brengt mee dat wij exact weten hoe wij de risico’s die u loopt in deze branche, moeten beperken tot een minimum.
Wij adviseren niet alleen op voornoemde rechtsgebieden, maar procederen eveneens met regelmaat hieromtrent. Kortom, indien u op zoek bent naar een echte specialist in deze nichemarkt, dan kunt u contact met ons opnemen: vanviersen@ckh-advocaten.nl / 0634853777.

TOP